Gjør et digitalt løft med ACOS CMS

Responsivt design  |  Fleksibilitet  |  24/7 Supportweb


 

Vi hjelper deg

ACOS er totalleverandør av CMS- og skjemaløsninger. Vi hjelper deg med å etablere en brukervennlig nettside med fokus på gode selvbetjente løsninger for innbygger. Vi leverer også design, utvikling, integrasjon og drift. 
 

Våre produkter

Gjør det enkelt å publisere og dine innbyggere betjener seg selv. Vi forenkler arbeidsprosesser og du sparer tid og kostnader med;  ACOS CMS, ACOS IntraLink, ACOS Innsyn, ACOS Selvbetjening.  

 

Bli ny med ACOS

Våre prosjektledere guider dere gjennom 7 hovedsteg og dere kan lansere ny nettside i løpet av kort tid. Vi følger pålagte nasjonale krav og standarder som krav til universell utforming, Kvalitet på nett, Kvalitet i digitale tjenester, ELMER osv. 
 

Brukertesting

En brukertest gir svar på brukervennligheten på nettsidene. Vi gjennomfører brukertester og finner ut hvordan brukerne navigerer, svakheter og styrker med nettsiden, fungerer designet som tenkt på pc, nettbrett og mobil? Vi kan brukerteste underveis i prosjektet og i etterkant av lansering. Vi utarbeider rapport og gir forslag til endringer.

 


Noen av våre siste nylanseringer