Har du utdaterte nettsider?


1. Oppstart og workshop


Vi kartlegger målsetningen dere har med nye nettsider og setter oss inn i brukernes behov.  

2. Vi designer 


Basert på dialog, behovsanalyse og workshop utarbeider våre designere et forslag til design.

 

3. Dere godkjenner 


Vi gjør evt. justeringer og  dere godkjenner det endelige designet.  

4. Vi implementerer 


ACOS implementerer det godkjente designet i ACOS CMS.

 
opplaering.png

5. Opplæring 


ACOS CMS er enkelt å bruke og du kan begynne å produsere innhold i løpet av noen timer. 

6. Innhold


Dere er klar til å produsere innhold og våre konsulenter bistår og rådgir dere underveis i prosessen. 

 

7. Vi lanserer


Gratulerer med ny nettside!

 
 

Ta kontakt for demo