Fungerer nettstedet slik du har tenkt?

Mange lanserer nettsider hvor prosjektgruppen eller organisasjonens egne ansatte er de som vurderer nettsidens brukervennlighet. Som prosjektleder eller webansvarlig er det lett å se seg blind på svakheter ved eget nettsted.

Ved å trekke inn brukerne bringer du inn et nytt perspektiv i videreutviklingen av nettstedet. De faktiske brukerne av nettsidene er de som best kan si om nettsiden fungerer til det formålet den skal ha. Det å gjennomføre en brukertest er derfor den beste metoden for å avdekke svakheter ved brukervennligheten til et nettsted. Hensikten med en brukertest er å få reell tilbakemelding fra brukere av tjenesten, og å bruke resultatene fra testen til å forbedre tjenesten.


Fosenkommune – vi lytter til innbyggerne
Fosenkommunene lanserte i fjor nye nettsider og har fått mye positiv omtale for disse. For å kvalitetssikre nettsidenes brukervennlighet fikk ACOS i oppdrag å utføre en brukertest sammen med innbyggere og webansvarlige i Fosenkommunene. Brukertesten ga raske, konkrete og nyttige svar på hva som kunne forbedres og hva som fungerte på nettsidene.

Det var svært nyttig å brukerteste nettsidene og vi fikk bekreftet antakelser om lite funksjonell design.Vi fikk tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre navigering og informasjonsarkitektur i det videre arbeidet. Vi var fornøyde med gjennomføringen av brukertesten, og ønsker å benytte oss av brukertesting som kvalitetssikring av nettsidene i fremtiden.
— kommunikasjonsrådgiver i Rissa kommune, Kari Klepp


Ønsker dere mer informasjon og tilbud på brukertesting av deres nettsted?
Ta kontakt med rose@acos.no