Hva sier våre kunder etter gjennomført workshop og redesignprosjekt med ACOS? 


 

"Det mest positive med workshopen er engasjementet fra ACOS sin side og tryggheten som er etablert på forhånd, samt at de praktiske oppgavene er svært nyttige."

Marianne Nordby, Re kommune

 

"Workshopen hadde gode praktiske oppgaver, der jeg blir tvunget til å sette meg i "en annens sted" for å tenke hvordan informasjon best kan formidles/organiseres."

Roar Strand, Vågå kommune

"Vi er svært fornøyde med samarbeidet med ACOS. Prosjektleder hos ACOS har vært svært faglig dyktig og kunnet svare på mange spørsmål umiddelbart. Hun, og resten av teamet har vært svært løsningsorientert, det har betydd mye for resultatet vårt. Videre har prosjektleder vært nøyaktig, holdt alle avtaler, fulgt opp som avtalt, rett og slett hatt god kontroll på prosjektet. Selv om vi ikke har arbeidet direkte mot utviklerne, så virker det som om den samme holdningen har gjennomsyret deres arbeid."

Aina Jade Hansen, Prosjektleder IKT Agder (Arendal, Froland og Grimstad kommune)


"Etter workshop ser vi på faget med nye auge og fått kasta gamle 'sannheiter' på båten! Mange gode innspel og fått nye metodar som skal brukast i det vidare
arbeidet."

Eldar Gjærde, Stranda kommune

"Fikk mange "aha" opplevelser som endra mi oppfatning av korleis ei nettside skal vere. Veldig bra gjennomført workshop som eg hadde stort utbytte av!!
Arbeidsmetodane frå workshopen vil bli benytta vidare i webprosjektet for å sette fokus på brukarvennlegheit til andre som skal administrere sida."

Synnøve Lindset, Stranda kommune

"Målet med redesignet var å leggja til rette for at informasjon om kommunen sine tenester er lett tilgjengeleg på heimesida. Fokus på at folk skal finna det dei leitar etter og at sida skal vera brukarvenleg og lett å finna fram på. Det mest positive i prosjektet var tidsaspekt, framdrift og kommunikasjon med designar for gjennomføring av ynskja våre. Både framdrift, gjennomføring, samarbeid og gjennomføring av workshop står til full score."

Gro Heidi Molland, Jondal kommune


"Målet med prosjektet er bedre universell utforming på nettsidene, og øke tilgjengeligheten for våre kunder. Mer fokus på informasjon i stedet for på nyheter. Vi har endelig klart å få ei informasjonsnettside i stedet for ei som fokuserte for mye på nyheter. Teknisk team og designer hos ACOS har fungert godt hele veien."

Håvard Vognlid, prosjektleder NFK

"Målet har vært å gjøre hjemmesiden vår mer brukervennlig, gjøre informasjonen som ligger ute mer tilgjengelig og gjøre den mer attraktiv visuelt sett. ACOS har vært veldig flinke, både med arbeidet de har gjort og oppfølgingen vi får i ettertid. ACOS har vært flinke til å svare på våre henvendelser og utviklet et godt system i forhold til support."

Amel Konjhodzic, ansvarlig IT-konsulent i Ringebu kommune

 

"Vi ønskte å gjere sida meir brukarvenleg, stilrein side, samt rydde i alt det gamle som hadde hopa seg opp igjennom årene. Syns det er kjempeflott at de har lagt dykk i selen for å få sida akkurat slik vi ønskte den! Det mest positive i prosjektet var å sjå sluttresultatet! Då var det verdt alle timane med hardt arbeid. Og sjølvsagt flinke og positive tilsette hos ACOS. Geir Hansen har vert til ufattelig stor hjelp." 

Stine Senneset, prosjektleder, Bremanger kommune

"Bra prosess og framdrift. Det mest positive med prosjektet er resultatet og gode råd undervegs. Oppdraget ble gjennomført tilfredsstillende og innenfor definerte kostnadsrammer."

Åse Karin Gjære, prosjektleder Ørskog kommune

 

Aha-opplevelse: "brukers behov" kontra avsenders informasjonstrang. Likens at en kommunal hjemmeside er ingen nyhetsside, men brukernes behov for informasjon og løsning på spørsmål/tjenester,

Lars Arne Krukhaug, Røyrvik kommune

Vi fikk til god samtale og mulighet for å drøfte flere problemstillinger med gode, tydelige svar.

Inger Lise Hansen, kommunikasjonsansvarlig Horten kommune

 

Det mest positive med workshopen var tid til å reflektere rundt bruken og utforming av sidene, samt det profesjonelle blikk og kunnskap rundt både det tekniske og brukeradferd. Personas er nyttig for å se brukerperspektiv, og hvordan disse tenkes å søke informasjon.

Elise Thomassen, Finnmark fylkeskommune

Oppdraget ble tilfredsstillende gjennomført, og målene oppnådd med en god milepælsplan og struktur i prosjektet. Flinke designere og mye god læring og utviklingsarbeid. God kommunikasjon med prosjektleder i ACOS.

Ulf Dahlsett, prosjektleder nye websider videregående skoler i Finnmark fylkeskommune 

 

"Målet var å friske opp nettsiden med nytt design og gjøre siden mer innbydende og oversiktelig. Vi ønsket et renere design. Fremdriften er holdt innenfor kostnadsrammene, og de som har arbeidet med prosjektet har tatt kontakt for å utføre forbedringer
raskt. Positiv dialog og dyktige prosjektledelse fra A-Å hos ACOS." 

Solfrid Handeland, prosjektleder Sauda kommune

“Vår kontaktperson har stått for design og opplæring hos oss.  Vi oppfatter ham som svært dyktig, effektiv og han har hatt meget god kontroll i prosjektet." 

Gjesdal kommune

 
 

"Vi fikk reflektert rundt og økt vår bevissthet om språk, oppsett og annet i forbindelse med utarbeidelse av nye hjemmesider. Bedre forståelse av hvordan brukere tenker, og hva vi kan gjøre for at disse enklere skal finne fram til informasjonen de er på jakt etter." 

Kristian Øvretveit, Re kommune

"Workshopen vil gjøre arbeidet videre mye enklere. Vi vet hvor vi skal og hva vi vil oppnå. I tillegg ble arbeidsgruppen bedre kjent - vi jobber ikke sammen til daglig. Det at oppgavene tok utgangspunkt i kommunens nåværende nettsider, gjorde at de ble konkrete og enkle å forholde seg til. Samtidig var de med på å bevisstgjøre meg og gi meg ny kunnskap om webdesign og –innhold."

Rita Cicconi, Re kommune