Difi har startet tilsyn av nettsider

Difi har startet tilsyn av nettsider - Første tilsyn med en norsk nettside er gjennomført

Lørenskog kommune var første offentlige nettsted som ble ført tilsyn med. Difi kontrollerte om den følger lovkravene til universell utforming. 
 

Hvem fører tilsyn, og hva føres det tilsyn av?

Tilsynet er en del av Difi, og har ansvar for å kontrollere om nettsteder som er nye etter 1. juli 2014 er universelt utformet. Rettsgrunnlaget for tilsyn er diskriminerings- og tilgjengelegheitslova § 29 første ledd, jf. § 14 og forskrift om universell utforming av IKT-løysingar § 5. 

Tema for tilsynet er koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstedet. Dette omfatter;

•    koding av ulike typer innhold
•    tastaturnavigasjon
•    tekstforklaring til bilde og illustrasjoner
•    lenker
•    kontrast


Nyttig erfaring å bli ført tilsyn med

Lørenskog kommune opplevde tilsynet som svært nyttig. – Vi opplevde tilsynet fra Difi som både nyttig og lærerikt. Universell utforming handler først og fremst om det å legge til rette for brukervennlige nettsider slik at flest mulig enkelt kan navigere på nettsiden uavhengig av type funksjonshemming. At en nøytral tredjepart kikket oss i kortene var bra. Vi fikk bekreftet at den nye portalen vår i all hovedsak hadde god utforming og var brukervennlig. De avvikene tilsynet avdekket var i all hovedsak enkle å korrigere, sier kommunikasjonssjef i Lørenskog kommune Gard Haglund. 

Les mer på Kommunal Rapport sine nettsider 
Les hele tilsynsrapporten
Les DIF sin artikkel om saken

ACOS er positiv til tilsyn

«Vi synes det er positivt at DIFI gjennomfører tilsyn av kommunale nettsider med hensyn til forskrift om universell utforming», sier forretningsansvarlig for Portal & Selvbetjening i ACOS, Sølvi Fremstad. «Universell utforming er viktig, og er noe vi har fokusert på de siste årene. Vi ser også at flere og flere av våre kunder er opptatt av dette. Vi har jobbet tett sammen med Norges Blindeforbund og Difi med tanke på hvordan vi skal tilpasse våre løsninger til kravene. På den måten sikrer vi at våre løsninger hele tiden blir videreutviklet med utgangspunktet i kravene til universell utforming, og blir testet i samarbeid med Norges Blindeforbund. 

Universell utforming handler imidlertid ikke bare om teknisk løsning. Det handler også om hvordan løsningen blir brukt. Derfor var det svært nyttig at vi sammen med Lørenskog kommune og Difi fikk gjennomført et tilsyn, som både tok for seg teknisk løsning og bruk av løsning. Sammen med Lørenskog har vi gått igjennom resultatene fra tilsynet og utbedret avvikene og merknadene. Lørenskog kommune har raskt kunnet lukket avvikene som ble avdekket, og har nå en nettside i tråd med forskrift om universell utforming», sier Sølvi Fremstad. 

- Vi hadde god dialog og nært samarbeid med ACOS i forkant av tilsynet og etter at rapporten var ferdig. Tilsynet avdekket 5 avvik og 2 merknader. I fellesskap gikk vi gjennom avvikene, skisserte gode løsninger og i løpet sensommeren og høsten har vi lukket de aller fleste, sier Gard Haglund i Lørenskog kommune. 

Hvem kan få tilsyn?

Alle som har lansert nye nettsider etter 1. juli 2014 kan få tilsyn. Kravene gjelder for både private og offentlige virksomheter. For å være forberedt på et eventuelt tilsyn anbefaler ACOS at man setter seg inn i kravene til universell utforming, og aktivt arbeider for å ivareta kravene på best mulig måte iht. https://uu.difi.no/veiledning/nettsider/uu-skolen

Tilfredsstiller dine nettsider kravene til universell utforming?

Vi kan sjekke dine nettsider, og rapportere om dagens status i forhold til ivaretakelse av universell utforming. ACOS overleverer dere rapporter som tar for seg design og innhold, elementer som er kundes ansvar og en teknisk del som går på selve løsningen. Ta kontakt med rose@acos.no for mer informasjon. 


Universell utforming

  • Forskrift om universell utforming av IKT trådte i kraft 1. juli 2013
     
  • Målet med universelt utformete IKT-løsninger er at de er tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne og plattform.
     
  • Loven stiller trenge krav til hvordan en nettløsning skal utformes. Også til tredjepartsprodukter, dersom dette er hovedløsningen som brukes.