Finnmark Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Fremdrift har vært overholdt fra leverandør sin side. Prosjektet har vært organisert på den måten at “all” dialog gikk mellom prosjektlederne fra FFK og ACOS. Dette har vært en effektivt arbeidsmåte.

FFK er særdeles fornøyd med teamet som ACOS stilte opp med
— Jonny Aikio, Prosjektleder FFK

Finnmark fylkeskommune ønsket å anskaffe en nettjeneste som kunne ivareta flere nivåer, slik at løsningen kan benyttes av alle virksomhetene tilknyttet fylkeskommunen. Fylkeskommunen valgte ACOS for best kvalitet i sin løsning.