Gjesdal kommune har skiftet ham

Gjesdal kommune har
skiftet ham

 

Gjesdal kommune sine nettsider fremstår i ny drakt. Sagt med andre ord – vi skifter ham.

Målet med dette hamskiftet er at Gjesdal kommune sine nettsider skal bli enda bedre, at informasjon om alle våre tjenester og tilbud skal bli lettere tilgjengelig for innbyggerne. Det er viktig for oss som sitter i ledelsen i denne kommunen, enten vi er administrativt ansatte eller politisk valgt
— Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø.

En offensiv og fremtidsrettet kommune

«Arbeidet sammen med den resultatorienterte og engasjerte prosjektgruppen i Gjesdal kommune har vært et inspirerende samarbeid og prosjekt. Kommunen har nå fått på plass nye responsive sider, og det målrettede arbeidet som kommunen har lagt ned har gitt et svært godt prosjektresultat» Geir Hansen, senior konsulent i ACOS. 
 

Et prosjekt levert innenfor kostnadsrammene og tidsplan

En viktig utfordring i alle prosjekt er å overholde fremdriftsplan og kostnadsrammene for prosjektet. Derfor har prosjektet jobbet strukturert i forhold til den fastsatte prosjektplanen. 

«Kravet til fremdrift ble overholdt helt 100% og oppdraget ble løst innenfor kostnadsrammene, sier Odd Ørstavik, IKT-leder i Gjesdal kommune. Gjennomføringen av tjenestene som ACOS har levert i prosjektet har vært helt topp og prosjektleder fra ACOS var meget bra og hadde meget god kontroll i prosjektet, sier Ørstavik. 

Gjesdal_mac.jpg

En åpen, inkluderende og tilgjengelig nettside

Målet Ordføreren har hatt er at Gjesdal kommune med de nye nettsidene skal være åpen, inkluderende og tilgjengelig. Nettsidene er kommunen sitt ansikt utad både mot innbyggere, politikere, media og andre brukere. Prosjektgruppen i kommunen og ACOS har jobbet etter dette overordnede målet i prosjektet. 

«Det er viktig at både jeg som ordfører, hele det politiske apparatet og kommunen sett under ett fremstår som åpne, inkluderende og tilgjengelige. Du skal kunne nå oss og følge oss om du vil, sier ordføreren. Ordføreren ønsker innbyggerne velkommen til de nye nettsidene og håper de finner det de leter etter på en enklere måte.