Bjerkreim kommune lanserer nye tidsriktige nettsider

Bjerkreim kommune lanserer nye tidsriktige nettsider 

Bjerkreim kommune besluttet i januar 2013 å innføre ACOS InfoLink CMS som ny publiseringsløsning. Kommunen benytter fra før ACOS Selvbetjening og ACOS Websak.

De gamle nettidene hadde “gått ut på dato”, og manglet mye av funksjonaliteten som kreves av moderne nettsider i dag. Vi har derfor valgt ACOS InfoLink CMS på bakgrunn av funksjonalitet og pris.
— Tora-Britt Svela, Prosjektleder

Prosjektet startet opp i mai 2013 og Bjerkreim kommune lanserte sine nye nettsider 11. november 2013. Fremdriften i prosjektet ble overholdt og oppdraget ble løst innenfor de definerte kostnadsrammene. 

"De gamle nettidene hadde “gått ut på dato”, og manglet mye av funksjonaliteten som kreves av moderne nettsider i dag. Kommunen har i mange år hatt nettsider som i sin tid ble inngått som et samarbeid mellom de fire Dalane kommunene. Løsningen var basert på Ez Publish, og krevde rimelig stor teknisk innsikt for å kunne endre på elementene på forsiden", sier Tora-Britt Svela. Hun har ledet prosjektgruppa som har jobbet med valg av ny løsning.

Vi har derfor valgt InfoLink CMS fra ACOS på bakgrunn av funksjonalitet og pris - Tora-Britt Svela, Prosjektleder i Bjerkreim kommune

"I utgangspunktet ønsket kommunen å se på løsninger basert på åpen kildekode, og vi valgte å se nærmere på en som heter Joomla, sier Svela. “Det digitale Vest-Agder” (DDV) som består av en rekke samarbeidskommuner, har valgt denne løsningen og gjort et grundig forarbeid på det. Det viste seg etterhvert at denne løsningen ikke ble hverken billigere eller bedre, enn en kommersiell. Vi har derfor valgt InfoLink CMS fra ACOS på bakgrunn av funksjonalitet og pris. Det er også ACOS som leverer saksbehandlingssystemet vårt – WebSak, og dermed har vi mindre problemer med systemer som ikke snakker sammen", sier hun.

Svela kan videre fortelle at de gamle nettsidene var nyhetsbasert som hos de fleste andre. De nye er tjenestebasert ved at det er tatt i bruk LOS-strukturen, som gjør at kommunale tjenester står i fokus. Det skal være mye lettere å finne frem i kommunens tilbud av tjenester til innbyggerne. Vi har fremdeles nyheter, men de er ikke lengre så i fokus. Vi håper at publikum vil finne sidene nyttige og lette å finne frem på, sier Tora-Britt.

Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med prosjektleder i ACOS og samarbeidet innad i egen organisasjon. Når vi til slutt også er meget godt fornøyd med resultatet, så har vi opplevd det meste som svært positivt
— Tora-Britt Svela

"Totalt sett er vi meget fornøyd med leverandørens produkt, tjenester og oppfølging. Vi har fått raskt svar på henvendelser fra ACOS underveis i prosjektet. Samarbeidet og dialogen mellom ACOS og oss har fungert meget bra" - Mads-Yngvar Fuglestad, IKT-konsulent i Bjerkreim kommune


 
 

Kommunen ønsket å få nye tidsriktige sider og var svært motiverte for å fornye seg. Arbeidet sammen med Bjerkreim kommune har vært et godt og konstruktivt samarbeid. Prosjektet har vært godt styrt av en engasjert og fremtidsrettet gjeng som var med på å gi et så godt prosjektresultat, sier Geir Hansen, Senior konsulent i ACOS.

Se nettsiden til Bjerkreim kommune her