Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har vært kunde av ACOS siden 2009. www.nfk.no inneholder hovedsiden til Nordland fylkeskommune, samt at den inneholder 60 portal i portaler (underportaler).

Samtlige videregående skoler i fylket har nettsider via portalen. ACOS InfoLink CMS gir deg mulighet til å opprette så mange portal i portaler du måtte ønske.

I etterkant av oppgradering hos Nordland fylkeskommune har vi gjennomført svært lite intern opplæring, og løsningen har vært intuitiv for redaktørene å ta i bruk
— Karianne Pedersen, Webansvarlig Nordland fylkeskommune
 

Fylkeskommunen redesignet nettsiden i 2014 og har nå lansert en mer brukervennlig og innbyggerrettet nettside. "Målet med prosjektet er bedre universell utforming på nettsidene og øke tilgjengeligheten for våre kunder. Mer fokus på informasjon i stedet for på nyheter. Teknisk team og designer hos ACOS har fungert godt hele veien. Oppdraget ble tilfredsstillende gjennomført og innenfor definerte kostnadsrammer. Vi har endelig klart å få en informasjonsnettside i stedet for en som fokuserte for mye på nyheter", sier Håvard Vognild, Prosjektleder NFK.