Ja-kommunen Austevoll satser på nett

Ja-kommunen Austevoll satser på nett

Austevoll kommune har som mål å gjøre det lettere for folk å komme i kontakt med kommunen. Et viktig ledd for å gjøre dialogen med innbyggere lettere har vært lansering av nye nettsider med fokus på selvbetjening.

«Austevoll er en JA-kommune. Med det mener vi at vi skal si ja til alt det ikke er en god grunn til å si nei til. I mange år hadde vi en utdatert og statisk nettside. Det var en ren informasjonsnettside uten muligheter for selvbetjening og dialog. Den gamle nettsiden gjenspeilte heller ikke merkevaren Austevoll kommune på en god måte i form av alle de positive prosessene og den høye aktiviteten som skjer i kommunen vår», sier tidligere ordfører Helge Njåstad, nå leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

«Derfor bestemte vi oss for å lansere helt nye nettsider med fokus på selvbetjening og dialog med våre innbyggere».

Flere produkter fra ACOS gir mange muligheter

Austevoll kommune har tatt i bruk ACOS InfoLink CMS som sin nye publiseringsløsning og sitt ansikt utad mot publikum. Kommunen bruker også WebSak fra ACOS som sitt arkivsystem. Dette gjorde at de enkelt kunne koble på standard modulen ACOS Innsyn og dermed gjøre postlister, møteplaner og offentlige dokumenter tilgjengelig for publikum og media. I tillegg har kommunen implementert en rekke digitale skjema i ACOS Søknadssenter som gjør det mulig for innbygger å søke når det passer dem best.

Tidsbesparelse

Administrasjonen sparer tid for hver digitale søknad en slipper å skanne og registrere manuelt. Det digitale skjemamottaket er helintegrert med sak- og arkivsystemet. Når kommunen skulle satse på nett var de også opptatt av å bygge en god informasjonsstruktur. For tjenestene har de tatt i bruk den såkalte LOS strukturen og man kan i tillegg til de kommunale tjenestene kunne lenke videre til andre offentlige tjenester basert på din livssituasjon. Austevoll kommune la også stor vekt på at nettsidene skulle ha et funksjonelt, moderne og fremtidsrettet design som representerer den fremtidsrettede kommunen som de er. Et annet viktig moment var at nettsidene skulle ha tett kobling mot sosiale medier.

Med den nye hjemmesiden som rammeverk kan vi enkelt oppdatere innbyggerne med nyttig informasjon fra kommunen. Ved at vi nå også gir innbyggerne innsyn og tilgang på digitale skjema er vi kommet langt mot å være den åpne og tilgjengelige JA-kommunen vi er kjent for å være – nå også på nett. Vi er veldig fornøyd med løsningene vi har fått levert og samarbeidet med ACOS i denne prosessen
— Helge Njåstad, tidligere ordfører

ACOS InfoLink CMS er Norges mest brukte kommunale publiseringsløsning med over 110 kommuner på kundelisten. Sammen med Innsyn og skjema gir det kommuner og andre offentlige organisasjoner en mulighet til å tilby en selvbetjeningsportal på en enkel måte.

 
 

«Arbeidet sammen med Austevoll kommune har vært et svært godt og konstruktivt samarbeid. Austevoll kommune hadde et sterkt ønske om å gjøre et skikkelig løft og var motiverte for å fornye seg. Prosjektet har vært godt styrt og det har vært rom for å tenke nytt. Fra kommunen møtte vi også en engasjert og fremtidsrettet gjeng som var med på å gi et så godt prosjektresultat, sier Sølvi Fremstad – forretningsansvarlig Portal & Selvbetjening.