ACOS inngår partneravtale med Norges Blindeforbund

ACOS inngår partneravtale med Norges Blindeforbund

ACOS har inngått en partneravtale med avdelingen Teknologi for alle i Norges Blindeforbund. Teknologi for alle er spesialister på universell utforming, og kan bistå oss på områder som ekspert- og brukertesting, ved kompetanseheving og gi oss teknisk bistand og rådgivning ved konkrete problemstillinger.

Teknologi for alle har høy kompetanse og et bredt kontaktnett av funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, og ivaretar dermed ikke bare synshemmedes, men alle grupper funksjonshemmedes interesser.

 
Vi er stolte av å kunne offentliggjøre at ACOS har valgt å formalisere avtalen med oss til å bli en partner av Teknologi for alle i Norges Blindeforbund. Vi opplever at det er et internt engasjement for at alle mennesker skal kunne oppleve ACOS sine løsninger som brukervennlig.
— Gunnar Haugsveen, Generalsekretær i Norges Blindeforbund.
Universell utforming er en del av alle ACOS prosjekter, og inngår som et av mange verktøy som sikrer god brukskvalitet. ACOS målsetning er at universell utforming skal gjennomsyre alle våre aktiviteter. For å lykkes med dette har vi blant annet gjennomført ulike kompetansehevingstiltak for at våre utviklere, designere og prosjektledere skal ha den nødvendige spisskompetansen, som gjør dem i stand til å tenke universell utforming i deres daglige arbeid.
— Sølvi Fremstad, Forretningsansvarlig Portal & Selvbetjening.

Målet med universelt utformede løsninger er at de er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Alle IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet hvis de er laget etter 1. juli 2014. Kravet gjelder for både offentlig og privat sektor, og det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som fører tilsyn med at kravene blir fulgt. Første tilsyn med en norsk nettside er gjennomført og Lørenskog kommune var første kommune ut.For oss er det viktigste at løsningene blir bedre og enklere å bruke for alle, og tilpasning av publikumsløsningene i forhold til universell utforming er en naturlig del av dette arbeidet. Endringene skjer fort, og for oss er det svært nyttig å jobbe tett sammen med Norges Blindeforbund. Det oppstår en helt annen dynamikk og forståelse når vi kan lytte til, og lære av, deres råd. På den måten sikrer vi at våre løsninger hele tiden blir videreutviklet med utgangspunktet i kravene til universell utforming, sier Jannicke Knudsen, Web-tester i ACOS.

ACOS er leverandør av portal- og selvbetjeningsløsninger til mange kommuner, og våre løsninger inkluderer en rekke søkbare offentlige tjenester for kommunens innbyggere. Dette inkluderer også vår innsynsløsning som gir publikum mulighet til innsyn i alle offentlige dokumenter gjennom sømløs integrasjon med bl.a. sak- og arkivsystemet ACOS WebSak.


Kort om Norges Blindeforbund


Norges Blindeforbund er organisasjonen for sterkt svaksynte. De har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser. I dag er åtte av ti medlemmer hos dem svaksynte.
Norges Blindeforbund:

•    har cirka 12.000 medlemmer
•    har fylkeslag i hvert fylke
•    har aktiviteter for barn og ungdom
•    arrangerer rehabiliteringskurs
•    driver bistandsarbeid