Fosenkommunene valgte ACOS – fremtidens kommuneportaler

Fosen - fremtidens
kommuneportaler


Fosenkommunene gjennomførte nylig en anbudsprosess for å anskaffe en ny portal- og selvbetjeningsløsning som oppfyller de ønsker og behov som stilles til en felles kontaktflate for innbyggerne og næringslivet på Fosenhalvøya. I november 2014 falt valget av leverandør på ACOS.

 

390px-Rissa_komm.png
Bjugn_komm.png
 Nye responsive og moderne nettsider -  www.fosen.net

Nye responsive og moderne nettsider - www.fosen.net

Vi har gjennomført en veldig grundig anskaffelsesprosess og evaluering av de tilbudene vi fikk. Tilbudet fra ACOS var det tilbudet som totalt sett samsvarte best med de tildelingskriteriene som var oppstilt og vi er trygge på at vi har gjort et godt og fremtidsrettet valg.
— Eirin Folde, prosjektleder i Fosen Regionråd.

Fosenkommunene (ØrlandBjugnÅfjordRissaLeksvikRoan og Osen) har store ambisjoner for prosjektet som nå starter. Hovedmålsettingen til prosjektet er at Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde innbyggerne i Norge når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog.

Videre er sentrale mål med prosjektet
• digital samhandling i og mellom kommunene skal forenkles og øke i omfang
• digitaliserte tjenester skal føre til at kommunene blir mer effektive og at ansattes hverdag forenkles
• Fosenregionen skal være en foregangsregion når det gjelder digital informasjon og kommunikasjon også med eksterne målgrupper
• Fosenregionen skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot

Fosenkommunene har alltid vært langt fremme når det gjelder å ta i bruk IKT og gode løsninger for publikumstjenester. Portalen var ny og banebrytende når den ble lansert i 2000-2003, men i dag – over 10 år senere er den lite brukt og utgått på dato. Tiden var derfor moden for å gjøre et nytt større digitalt løft i forhold til digitale tjenester og innbyggerdialog. Derfor har vi jobbet grundig med målsetninger, kravspesifikasjon og planlegging av dette store og viktige prosjektet, og har nå valgt leverandør.
— Vidar Daltveit, daglig leder i Fosen Regionråd.