Bokn kommune lanserer nye fremtidsrettede nettsider

Bokn kommune lanserer nye fremtidsrettede nettsider 

Bokn er en øy-kommune i Rogaland som består av tre bebodde øyer (Ognøy, Austre Bokn og Vestre Bokn) og 123 småøyer og holmer. 27. mai 2015 lanserte kommunen ny flott nettside. 

 Nye moderne og responsive nettsider -  www.bokn.kommune.no

Nye moderne og responsive nettsider - www.bokn.kommune.no

«Arbeidet med å laga ei ny nettside for Bokn kommune har pågått ei stund, og eg er glad for at me nå har laga ein god grunnmur som me kan bygga vidare på. Den nye nettsida gir oss eit visuelt løft, samstundes som innhaldet blir presentert på ein ryddig måte. Målet har heile tida vore at nettsida skal bli enklare å bruka, men det har også vore viktig å laga ei plattform som legg til rette for elektroniske søknader og som fungerar like godt på mobiltelefon og nettbrett, som på tradisjonelle datamaskinar, seier Ordførar Kyrre Lindanger som er godt nøgd med den nye nettsida. 

Bokn kommune har tatt i bruk ACOS sitt totalkonsept med sak- og arkivsystem, selvbetjeningsløsning og CMS-løsning, hvor de unike integrasjonene mellom løsningene er standard funksjonalitet. ACOS har en sømløs integrasjon mellom ACOS WebSak og ACOS InfoLink CMS som standard funksjonalitet med blant annet mulighet for å vise offentlig informasjon (ACOS Innsyn) både på intranett og internett og man kan linke direkte til informasjon i WebSak. Forfatter av en artikkel kan henvise til arkivverdige dokumenter, saker, møter som ligger i WebSak. Skjemaløsningen er også integrert med ACOS WebSak med avlevering av skjema til ACOS WebSak for videre saksbehandling. 

“Nettsida er tilpassa alle skjermstorleikar og er tilrettelagt i tråd med dagens nasjonale krav til offentlege nettstader. Utover våren og sommaren vil websida få påfyll av nyttig innhald. Den nye nettsida er meir tilrettelagt for sjølvbetening enn tidlegare nettsider til Bokn kommune. Her vil ein etter kvart finna dei vanlegaste elektroniske skjema. Dette vil gjera kvardagen enklare og meir effektiv for både innbyggjarane og dei tilsette i kommunen
— Webredaktør Jardar Havikbotn, Bokn kommune.

Me har oppnådd våre mål med ny nettside og oppdraget er tilfredsstillande gjennomført. Me er godt nøgd med ACOS sine produkt, tenestar og samarbeidet med ACOS. Me har fått god oppfølging og service frå medarbeidarane i ACOS. Viljen frå alle kontaktpersonar til å imøtekomme ønskjer som dukka opp undervegs opplevde me som svært positivt. Alt i alt god responstid og oppfølging, seier Stein Magnar Askeland-Gjerde, Prosjektleder Bokn kommune.  

Arbeidet sammen med Bokn kommune har vært et godt og konstruktivt samarbeid. Bokn kommune hadde et sterkt ønske om å gjøre et skikkelig løft og var motiverte for å fornye seg. Prosjektet har vært godt styrt av prosjektgruppen i Bokn, som har gitt et så godt prosjektresultat
— Birte Hjellvik, Prosjektleder i ACOS.