Enda flere digitale tjenester i Os kommune

Enda flere digitale tjenester i Os kommune

Os kommune i Hordaland har lansert nye nettsider for sine 20 000 innbyggere.

Den fremtidsrettede kommunen har bevisst satset på digitalisering over flere år og det var nå på tide å relansere nettsidene.

Total fornying av nettsidene

Etter 5 år i drift med de forrige nettsidene ønsket Os kommune å gjøre en større fornying.

Kommunen ønska å bygge nye nettsider med ny og forenkla struktur og nytt innhald frå grunnen av med bruk av ACOS InfoLink CMS. Vi ønskja å knyta innsyn til som ei del av nettsida, samt flytte nettsida til ACOS sitt WebHotell. Målet med prosjektet var å få på plass en forenkla struktur, betre søkjefunksjon og tilby brukarvennleg og relevant informasjon. Brukarane skal finne den informasjonen dei er på jakt etter - raskt og enkelt. Nettsida skal vere den viktigaste informasjonskjelda for innbyggjarane, og tilgjengelig uavhengig av enhet.
— Simen Soltvedt, Leder for informasjon og service
 Besøk nye  www.oskommune.no

Besøk nye www.oskommune.no

Kommunens «digitale ansikt»

Nettsiden er kommunen sitt «digitale ansikt» utad mot til publikum. Med en stadig økende andel av innbyggere som benytter nettsidene og betjener seg selv, blir presentasjonen enda viktigere. En stadig større del av de som besøker nettsidene benytter mobil og nettbrett. Forventingene til universelt utformede nettsider og oppetid er i dag også vesentlig høyere enn bare for 5 år siden når kommunen lanserte sine forrige nettsider. I tillegg bruker stadig flere søkemotorer for å finne tjenesteinformasjon. Da må nettsidene være utformet slik at treff på sider blir meningsbærende.

Vi har hatt en grundig gjennomgang av innhald og sluttresultatet er bra. Vi er godt nøgd med resultatet, og har fått mange gode tilbakemeldingar frå både innbyggjarar og tilsette. Vi lanserte innan fristen og i sluttfasen er vi spesielt nøgd med teknisk hjelp med flytting av nettside, innsyn og skjema til ACOS WebHotell. I det vidare arbeidet blir det fokus på kontinuerlig evaluering innhald, lytte til tilbakemeldingar frå brukarane og gjære dei nødvendige justeringane som evt. trengs for at vi til ei kvar tid ha ei oppdatert og brukarvennleg nettside

Digitale og selvbetjente innbyggere

Os kommune har i flere år brukt også tatt i bruk ACOS SkjemaDesigner. Dette gir de mulighet til å bygge skjemaer og koble disse mot ulike fagsystem som kommunen bruker for å behandle søknadene. På den måten kan innbyggerne søke elektronisk på mange av tjenestene til kommunen. Kommunen unngår manuell registrering av opplysninger i sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer. Dette sparer kommunen for mye tid og manuelt arbeid. De digitale skjemaene sørger også for å kvalitetssikre at data fra bruker er korrekt utfylt. Dermed får Os kommune raskere saksbehandlingstid, samt at innbygger slipper å skrive ut og sende inn skjema pr. post eller møte opp på kommunehuset.

Innbyggerne forventer å kunne betjene seg selv på nett, og vi gjør fortløpende papirskjema om til digitale skjema, sier Soltvedt.