Mobiltilpassede nettsider i Sør-Fron kommune

Mobiltilpassede nettsider i Sør-Fron kommune

1. februar 2016 lanserte Sør-Fron kommune nye nettsider. De nye nettsidene er mobiltilpasset, har fornyet layout og forbedret informasjonsarkitektur. I tillegg digitaliseres flere tjenester til innbygger.

De nye nettsidene har nå tydelige innganger til de mest etterspurte tjenestene, brukervennlig smartsøk og enkel tilgang til snarveier, aktivitetskalender og nyheter. Nettsidene er responsive og dermed like brukervennlige på mobil og nettbrett, som på PC. De nye nettsidene blir også publikum sin digitale inngangsport for å få utført sine oppgaver og betjene seg selv. Kommunen er i gang med å digitalisere flere tjenester, og fremover vil innbygger kunne søke elektronisk på enda flere kommunale tjenester. I forbindelse med relanseringen av de nye nettsidene oppgraderte Sør-Fron også innsynsløsningen fra ACOS. Med innsynsløsningen kan publikum raskt og enkelt finne offentlig informasjon.

God respons fra publikum

Etter lansering har vi fått mye og god respons fra publikum. Vi har en funksjon på de nye nettsidene som gjør at innbygger enkelt kan gi oss tilbakemelding. Her har vi fått mange tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres. Jeg ble positivt overrasket over hvor mange som benytter seg av denne funksjonen. Dette er svært verdifullt for oss i det videre arbeidet med nettsidene.
— Helene Solerød, Prosjektleder i Sør-Fron kommune.


 
Et godt samarbeid mellom kommunen og leverandøren

Prosjektet med å lansere nye nettsider har blitt levert innenfor de tids- og kostnadsrammene som var satt.

I prosjektet fikk vi rask tilbakemelding fra ACOS på våre henvendelser. ACOS var veldig lydhøre for våre forslag, i tillegg til at de foreslo løsninger som vi ikke hadde tenkt på. Det har vært et høyt engasjement innad i prosjektgruppa og fra ACOS, og på den måten har det vært lett å holde fremdriften. Det var lurt å starte med workshop som ACOS arrangerte, for å vise muligheter og for å snu litt på tankegangen vi hadde, sier Solerød.

Engasjert kommune med fokus på resultater

Prosjektgruppen i Sør-Fron har hatt et målrettet fokus i prosjektet, og resultatet av det arbeidet er godt synlig på de nye nettsidene. De har vært svært engasjerte og resultatorienterte, og det har vært et inspirerende samarbeid og prosjekt for oss i ACOS.
— Kristiane Hetlevik, prosjektleder i ACOS