IKT Agder lanserer nye og brukerorienterte nettsider

IKT Agder lanserer nye og brukerorienterte nettsider

Kommunene Arendal, Froland og Grimstad lanserte nye brukerorienterte nettsider.

Kommunene gikk til anskaffelse av ny webpubliseringsløsning, og har nå lansert nye responsive nettsider som oppfyller dagens offentlige krav med ACOS InfoLink CMS.

Målet med de nye nettsidene er at de skal forbedre brukeropplevelsen for innbyggerne og vi skal redusere antall henvendelser til kommunene. Det skal være enkelt å finne informasjon og innholdet skal være lett å forstå med klart språk. Videre skal sidene være enkle å benytte fra bådepc, mobil og nettbrett, og man skal finne det man trenger om en tjeneste på ett og samme sted; både skjema, kart, åpningstider og hvem du kan kontakte. Dette gir publikum bedre service og brukerne blir mer selvbetjente og får utført sine oppgaver på nett i mye større grad enn før.
                                                                                                                              
Arendal kommune har også en egen blogg som de har benyttet aktivt i arbeidet med nye nettsider. Innføringen av de nye nettsider har også forenklet arbeidshverdagen og økt arbeidsgleden til redaktørene.
 
Aina Jade Hansen, prosjektleder i IKT Agder, er svært fornøyd med prosjektgjennomføringen og resultatet:

ACOS har fulgt oss opp på en utrolig god måte og har vært svært imøtekommende, løsningsorienterte og hatt fokus på å finne beste løsning hele veien. Vi er så langt svært fornøyde med ACOS, og ser frem til et nært samarbeid for videreutvikling av nettsidene.


ACOS har også utviklet en integrasjon mot Geodata som presenterer dynamiske kart og henter dokumenter fra reguleringsplaner hos GeoData. Integrasjonen sparer kommunene for mye manuelt arbeid og er både tids- og kostnadsbesparende. I tillegg gir det en bedre service til innbygger.

Vi er stolte av å lansere nye brukerorienterte nettsteder sammen med kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Arbeidet sammen med kommunene har vært svært godt, og prosjektet har vært godt styrt av en engasjert og fremtidsrettet gjeng som har gitt et utrolig bra prosjektresultat, Birte Hjellvik Kvist, prosjektleder i ACOS.
— prosjektleder i ACOS, Birte Hjellvik Kvist.