signering_ØstfoldIMG_9126.png

Østfold fylkeskommune gjør et digitalt løft

Østfold fylkeskommune var nylig på anbud for å anskaffe ny publiseringsløsning. Fire leverandører ble kvalifisert til å levere tilbud. Etter en grundig evalueringsprosess ble ACOS valgt som leverandør med produktet ACOS CMS. "Publiseringsløsningen vi hadde var utdatert både teknisk og funksjonelt. Det var derfor på tide å gjøre et større digitalt løft. God brukeropplevelse er viktig både for våre brukere av nettsidene og alle redaktørene som skal bruke løsningen. Da vi valgte ACOS, var det fordi vi så etter en brukervennlig og moderne publiseringsløsning som støtter de krav som stilles til en stor informasjonsportal som vår". 
- Roy Freddy Andersen, informasjonssjef.

Fremtidsrettet kommune og felles tjenesteportal

Fosenkommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Leksvik, Roan og Osen) har lansert nye responsive og moderne nettsider med ACOS CMS. I tillegg har de fått nye skjema med ACOS SkjemaDesigner. Heldigitaliserte søknadsprosesser og gode brukerreiser gjennom en felles tjenesteportal - RettpåSak - er kjernen i den innovative delen av portalløsningen. Fosenkommunene ønsker Norges mest fornøyde innbyggerne når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog. Nettsidene legger til rette for to-veis kommunikasjon med innbygger via RettPåSak, hvor søknad om barnehageplass var første heldigitale tjeneste. Med RettpåSak samles alle digitale tjenester (skjema og søknader) for innbyggerne og næringsliv på ett sted.

Se video om prosjektet med de nye sidene.